Björkbacken har en aktiv strävan mot en hållbar drift med ett tydligt klimatsmart miljötänk.

Stora summor har investerats i bergvärme och i över 500 solelpaneler för att spara på el- och uppvärmning. Bergvärmen är med och värmer poolområdet och servicehusets varmvatten.

Nyligen byggdes en carport med 10 laddplatser för elbilar samt platser för motorvärme, som kommer gästerna till del. Sopsortering sker redan i en miljöstation, men hanteringen vidareutvecklas fortlöpande. 

Vi köper enbart svenskt kött och all mat lagas på plats från grunden.